Bestellingen

Alle bestellingen die worden geplaatst in uw webwinkel zijn onder de knop "Bestellingen" in het Linker menu terug te vinden. Naast de knop bestellingen ziet u een cijfer met een rode omkadering. Dit cijfer geeft aan hoeveel bestellingen u nog heeft die nog niet verzonden zijn. Zodra u klikt op "Bestellingen" opent er een submenu. Hierin ziet u: Ontvangen bestellingen, Betaalde bestellingen, Verzonden bestellingen en Kaart. Ook deze knoppen hebben weer een omkadering met een cijfer erin. Deze cijfers geven weer hoeveel bestellingen er zich op de pagina bevinden.

Ontvangen bestellingen zijn bestellingen die geplaatst zijn maar nog niet betaald zijn. Dit zijn dus de bestellingen waarbij uw klant als betaalmogelijkheid de optie "Overschrijven" hebben gekozen. Dit cijfer geeft aan hoeveel "Ontvangen bestellingen" u heeft.

Betaalde bestellingen zijn bestellingen die al betaald zijn. Dit cijfer geeft aan hoeveel "Betaalde bestellingen" u heeft.

Verzonden bestellingen zijn bestellingen die u al heeft verzonden. Dit cijfer geeft aan hoeveel "Verzonden bestellingen" u heeft.

Als u klikt op de knop "Kaart", krijgt u een landkaart te zien waarop uw klanten staan.

1. Ontvangen bestellingen

Als u klikt op "ontvangen bestellingen" ziet u een overzicht van de bestellingen, mits er bestellingen zijn geplaatst waarbij de betaalmogelijkheid "Overschrijven" is gekozen. Rechtsboven ziet u een zoekveld. Hiermee kunt u de bestellingen doorzoeken waarbij is gekozen voor de betaalmogelijkheid "Overschrijven".

Shopotheek bestellingen

Een overzicht van de ontvangen bestellingen.

Wanneer u op een bestelling klikt krijgt u de inhoud van de bestelling te zien. Hier staan alle gegevens van de klant en de bestelde producten. Onderaan de pagina ziet u de "Opties". Onder "Opties" staan drie knoppen.

Shopotheek bestelling niet betaald opties

Opties van een bestelling wat in afwachting van een betaling is.

Stuur E-mail: Hiermee kunt u een e-mail naar de klant sturen.

Factuur: Door hierop te klikken opent u de PDF factuur in een nieuw venster.

Betaald: Als de betaling van deze bestelling is ontvangen klikt u hierop. Dit dient u zelf in de gaten te houden. De status zal dan gewijzigd worden naar "In behandeling". Het product wordt dan verplaatst van "Ontvangen bestellingen" naar "Betaalde bestellingen" en uw klant zal een e-mail ontvangen met de wijziging van de status.

Controleer altijd via Icepay of een betaling succesvol is overgemaakt.

2. Betaalde bestellingen

Hier vindt u een overzicht van alle betaalde bestellingen. Deze pagina is hetzelfde ingedeeld als de "Ontvangen bestellingen" pagina. Wanneer u op een bestelling klikt krijgt u de inhoud van de bestelling te zien. Hier staan alle gegevens van de klant en de bestelde producten. Onderaan de pagina ziet u de "Opties". Onder "Opties" staan drie knoppen.

Shopotheek bestelling betaald opties

Opties van een bestelling dat in afwachting van een betaling is.

Stuur E-mail: Hiermee kunt u een e-mail naar de klant sturen.

Factuur: Door hierop te klikken opent u de PDF factuur in een nieuw venster.

Verzonden: Wanneer u het product heeft verzonden naar de klant klikt u hierop. De klant zal automatisch een e-mail krijgen met de status update.

3. Verzonden bestellingen

Hier vindt u een overzicht van alle verzonden bestellingen. Deze pagina is hetzelfde ingedeeld als de "Ontvangen bestellingen" pagina. Wanneer u op een bestelling klikt krijgt u de inhoud van de bestelling te zien. Hier staan alle gegevens van de klant en de bestelde producten. Onderaan de pagina ziet u de "Opties". Onder "Opties" staan twee knoppen.

Shopotheek bestelling verzonden opties

Opties van een verzonden bestelling.

Stuur E-mail: Hiermee kunt u een e-mail naar de klant sturen.

Factuur: Door hierop te klikken opent u de PDF factuur in een nieuw venster.

4. Kaart

Om een demografisch overzicht te krijgen van waar uw klanten bestellen heeft u de mogelijkheid om uw klanten op een kaart weer te geven. Dit doet u door onder "Webwinkel beheer" op "Kaart" te klikken. U ziet nu een landkaart van Nederland. Wanneer u bestellingen heeft in uw webwinkel wordt er op de kaart voor iedere klant een icoon weergegeven. Wanneer u hierop klikt kunt u zien hoeveel bestellingen de klant heeft geplaatst en de inhoud van de bestelling zien door erop te klikken. De factuur zal dan in een nieuwe venster geopend worden.

Shopotheek bestelling map

Opties van een verzonden bestelling.

Naar boven